เสมา1 มอบสพฐ.ประชุมร่วมทำฐานข้อมูลกลางจัดระบบบริหารจัดการ รร. เป็น Big Data อัพเดทข้อมูลทุกวันตลอดเวลา
เสมา1 มอบสพฐ.ประชุมร่วมทำฐานข้อมูลกลางจัดระบบบริหารจัดการ รร. เป็น Big Data อัพเดทข้อมูลทุกวันตลอดเวลา

เสมา1 มอบสพฐ.ประชุมร่วมทำฐานข้อมูลกลางจัดระบบบริหารจัดการ รร. เป็น Big Data อัพเดทข้อมูลทุกวันตลอดเวลา ตอบโจทย์การทำโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้มีการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน หรือ School Management ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเซิร์ฟเวอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา หรือ คอนเน็กซ์อีดี ที่มีข้อมูลประเมินโรงเรียนในโครงการ 3,000 กว่าโรง และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ที่มีข้อมูลเด็กเป็นรายคน

โดย รมว.ศึกษาธิการ มองว่า ถ้าจะให้ข้อมูลการศึกษาเป็นบิ๊กดาตาจริง ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดททุกวันตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่ของประเทศว่า โรงเรียนไหนมีสมรรถนะอย่างไร ถ้านำข้อมูลเข้าไปทาบจะทราบได้ทันทีว่า โรงเรียนไหนเป็นอย่างไร สามารถพึ่งตัวเองได้ และมีกี่โรงที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงอะไรบ้าง ซึ่งถ้าทำระบบนี้ได้สำเร็จจะทำให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และฐานข้อมูลยังสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ ทั้งด้านบุคคล วิชาการ ปัจจัยสนับสนุน องค์ประกอบ โครงสร้างเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้น

“ในวันที่ 12 พ.ย.นี้ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้สรุปว่า การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน หรือ School Management ระหว่างรัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องทำอย่างไร ทั้งนี้ถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะส่งผลต่อการวางแผนและพัฒนาโรงเรียนในอนาคตได้แน่นอน

และที่สำคัญยังสามารถตอบโจทย์การทำโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ คือ ต้องการกระจายโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดี มีคุณภาพออกไป เพื่อบริการนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ไม่ให้มากระจุกอยู่แต่ในเมือง รวมถึงการทำโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้ด้วย”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ในเรื่องการทำโรงเรียนดีสี่มุมเมือง นั้น สพฐ.ได้ให้นโยบาย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ไปสำรวจดูว่า ในแต่ละพื้นที่มีการกระจุกตัวอยู่ที่ไหนบ้าง ก็ให้เสนอโครงการพัฒนาโรงเรียนที่จะมารองรับโดยดูว่า จะต้องมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างไรบ้าง ทั้งครู เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน หรืองบประมาณ ที่จะต้องเติมเต็มส่วนใดบ้าง เป็นต้น

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อที่ : เว็บไซต์ focusnews.in.th วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่