หน้าแรก ข่าวการศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศ เลื่อนสอบธรรมศึกษา ปี 2564 โดยไม่มีกำหนด

แม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศ เลื่อนสอบธรรมศึกษา ปี 2564 โดยไม่มีกำหนด

725
0
แม่กองธรรมฯ ประกาศ เลื่อนสอบธรรมศึกษา ปี 2564 โดยไม่มีกำหนด
แม่กองธรรมฯ ประกาศ เลื่อนสอบธรรมศึกษา ปี 2564 โดยไม่มีกำหนด

แม่กองธรรมฯ ประกาศ เลื่อนสอบธรรมศึกษา ปี 2564 โดยไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ออกประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2564 ออกไปก่อนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รัฐบาลได้มีคําสั่งกําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และได้มี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เป็นเหตุให้การแพร่ระบาดลดลงตามลําดับ รัฐบาลจึงได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการและควบคุม การแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ แต่ยังคงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศ หรือข้อแนะนําของ กระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ทําให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนและการสอบได้ตามปกติ

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงประกาศเลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศแจ้งกําหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) แม่กองธรรมสนามหลวง

แม่กองธรรมฯ ประกาศ เลื่อนสอบธรรมศึกษา ปี 2564 โดยไม่มีกำหนด
แม่กองธรรมฯ ประกาศ เลื่อนสอบธรรมศึกษา ปี 2564 โดยไม่มีกำหนด
บทความก่อนหน้านี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจําปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 พฤศจิกายน 2564
บทความถัดไปด่วน!! กำหนดการสอบท้องถิ่น วันที่ 12 ธันวาคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่