5 นโยบาย สพฐ.
มอบ 5 นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ย้ำสร้างคุณภาพผู้เรียน ,Big Data ,ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา วันนี้ตนได้ประชุมร่วมกับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และได้มอบนโยบายครั้งแรกใน 5 ประเด็น ได้แก่

1. เนื่องจากสังคมไทยมีความคาดหวังกับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงมาก โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนาผู้เรียนจะต้องกลับไปที่โรงเรียน ไปดูที่โรงเรียน ห้องเรียนต้องเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ครูอยู่ห้องเรียน ครูต้องสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน โดยโรงเรียนและครูต้องกล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการ

2.ต้องใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า แต่เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่วันนี้ยังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการขับเคลื่อนข้อมูลกลางหรือบิ๊กดาตาเพื่อสนับสนุนให้ครู โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องลงมาจัดการกับข้อมูลเอง แต่จะใช้บิ๊กดาตาเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน

3.สิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน คือ การเพิ่มจำนวนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพิ่มปริมาณครูที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยให้เริ่มจากโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

4.ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

5.โรงเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนจะมีภาคีเครือข่ายมากมาย แต่ความสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก

ดังนั้นโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดใจ เปิดรั้ว ขับเคลื่อนงานเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวเดินไปด้วยมิติที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่แตกต่างกัน และตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงสังคมและชุมชนรอบด้าน

ภาพ : https://www.obec.go.th/

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

บทความก่อนหน้านี้Google Apps Series : รู้จักกับ Google forms หรือ Google ฟอร์ม
บทความถัดไปด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6626 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่