เร่งดันกลุ่มครูดูแลเด็กเร่ร่อน/ครูคนพิการ เป็นพนักงานราชการ เป็นของขวัญปีใหม่
เร่งดันกลุ่มครูดูแลเด็กเร่ร่อน/ครูคนพิการ เป็นพนักงานราชการ เป็นของขวัญปีใหม่

เร่งดันกลุ่มครูดูแลเด็กเร่ร่อน/ครูคนพิการ เป็นพนักงานราชการ เป็นของขวัญปีใหม่ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขา กศน. เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัณย์  รมช.ศึกษาธิการ  มีนโยบายให้กำลังใจครู กศน.โดยเฉพาะกลุ่มที่ดูแลเด็กเร่ร่อน ประมาณ 30 คน กับ กลุ่มที่ดูแลคนพิการประมาณ 500 คน  ซึ่งปัจจุบันยังเป็นอัตราจ้าง  ไม่มีความมั่นคง โดยให้ศูนย์การศึกษากนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) ไปพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูกลุ่มนี้มีโอกาสสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการได้ต้องให้กำลังใจกลุ่มครูเร่ร่อนกับครูคนพิการกลุ่มนี้ก่อน  เนื่องจากครูกลุ่มนี้ถูกทอดทิ้งมานานแล้ว  และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัณย์  รมช.ศึกษาธิการ  มีนโยบายให้กำลังใจครู กศน.โดยเฉพาะกลุ่มที่ดูแลเด็กเร่ร่อน ประมาณ 30 คน กับ กลุ่มที่ดูแลคนพิการประมาณ 500 คน  ซึ่งปัจจุบันยังเป็นอัตราจ้าง  ไม่มีความมั่นคง ซึ่ง ตนได้มอบ ให้ศูนย์การศึกษากนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) ไปพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูกลุ่มนี้มีโอกาสสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการได้ โดยหากมีการเปิดสอบคัดเลือกพนักงานราชการก็ต้องดูแลทุกกลุ่ม ทั้งห้องสมุด หรือประจำสำนักงาน   แต่ต้องให้กำลังใจกลุ่มครูเร่ร่อนกับครูคนพิการกลุ่มนี้ก่อน  เนื่องจากครูกลุ่มนี้ถูกทอดทิ้งมานานแล้ว  และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่

เลขาธิการ กศน.กล่าวอีกว่า  ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ความสำคัญเรื่องคนอย่างมาก โดยได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.เร่งรัดเรื่องการจัดคนลงตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ให้ครบ ไม่ว่าจะเป็น  ผอ.กศน.จังหวัด  รอง ผอ.กศน.จังหวัด  โดยเฉพาะ ผอ.กศน.อำเภอ ที่ยังว่างอีกกว่า 180 ตำแหน่ง  เพราะถ้าขาดคนทำงานอยู่อย่างนี้จะเป็นอุปสรรคในการทำงาน

“นอกจากนี้ ปลัด ศธ.ยังได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดแบ่งกลุ่มงานของสำนักงาน กศน. โดยมีการแยกกลุ่มงานใหม่เพิ่มขึ้น 2 กลุ่ม  คือ 1.กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน  ที่แยกออกจากกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ  เพื่อมาดูเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. กศน. และ โครงสร้างของส่วนราชการรวมถึงระบบงาน   และ 2. กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  แยกออกจากกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  เพื่อขับเคลื่อนงาน กศน.ที่จะเน้นเรื่อง ไอทีเป็นพิเศษ”ดร.วรัทกล่าว

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : http://www.focusnews.in.th/9078

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่