เปิดศูนย์ศบค.ศธ.ปลื้มผลงานก่อตั้ง 1 เดือน ครูได้รับวัคซีนแล้วกว่า 1.7 แสนคน
เปิดศูนย์ศบค.ศธ.ปลื้มผลงานก่อตั้ง 1 เดือน ครูได้รับวัคซีนแล้วกว่า 1.7 แสนคน

เปิดศูนย์ศบค.ศธ.ปลื้มผลงานก่อตั้ง 1 เดือน ครูได้รับวัคซีนแล้วกว่า 1.7 แสนคน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมแถลงข่าวการเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ศธ.ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด ศธ.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของ ศธ.ขึ้น โดยเป็นศูนย์ดำเนินการร่วมระหว่างหน่อยงานภายใน ศธ. เพื่อการบริหารจัดการอำนวยการช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ศธ.

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.เป็นประธานกรรมการ โดยการบริหารศูนย์ ศบค.ศธ.แห่งนี้จะมีอำนาจหน้าที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ประจำวัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหม่ของโรค นอกจากนี้จะประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด ศธ. พร้อมจัดทำข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

‘สำหรับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ศธ.ได้จัดส่งข้อมูลครูให้ ศบค.จังหวัดหมดแล้ว ดังนั้นหากจะมีใครตกหล่นก็อาจเกิดจากการรับฟังข้อมูลวัคซีนที่คลาดเคลื่อน จึงเป็นกังวลจนทำให้ไม่อยากฉีดวัคซีน และเมื่ออยากฉีดภายหลังก็จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบใหม่ ซึ่งส่งผลให้ล่าช้าได้’ คุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้าน ดร.สุภัทร กล่าวว่า ศูนย์ ศบค.ศธ.ได้ก่อตั้งมาแล้ว 1 เดือน โดยมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรหลัก ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตามข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยขณะนี้มีครูเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มแล้วกว่า 1.7 แสนคน และในอนาคตจะประสานให้ให้เด็กตั้งแต่อายุ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามข้อมูลการบริการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดด้วย สำหรับยอดผู้ติดเชื้อในสังกัด ศธ.ข้อมูลตั้งแต่เดือน เม.ย.-24 มิ.ย.64 แบ่งเป็น นักเรียน 2,214 คน ครู 520 คน และบุคลากรทางการศึกษา 149 คน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่