เปิดปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการ ปี 2565 เงินเดือน - บำนาญ โอนเข้าบัญชีวันไหน?
เปิดปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการ ปี 2565 เงินเดือน - บำนาญ โอนเข้าบัญชีวันไหน?

เปิดปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการ ปี 2565 เงินเดือน – บำนาญ โอนเข้าบัญชีวันไหน?

มาแล้วครับ ครูอาชีพ นำวันจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ข้าราชการ ประจำปี 2565 มาฝาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการเกษียณ และผู้รับบำนาญ ฟังทางนี้ ! ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เปิดปฏิทินวันจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2565 สำหรับทุกกลุ่ม ซึ่งมีการโอนจ่ายคนละวันกัน  โดยข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง ระบุวันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ สำหรับทั้งปี 2565 แยกรายเดือน ดังนี้

เปิดปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการ ปี 2565 เงินเดือน - บำนาญ โอนเข้าบัญชีวันไหน?
เปิดปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการ ปี 2565 เงินเดือน – บำนาญ โอนเข้าบัญชีวันไหน?

 ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2565 

 ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2565 
 ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2565 
 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 (พุธ)
 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 23 (พุธ) 
 • มีนาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันที่ 28 (จันทร์)
 • เมษายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 (อังคาร)
 • พฤษภาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 (พฤหัสบดี)
 • มิถุนายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันที่ 27 (จันทร์)
 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 22 (ศุกร์) 
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 (ศุกร์)
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 27 (อังคาร) 
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 (พุธ) 
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 25 (ศุกร์)
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 (จันทร์)

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2565 

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2565 
ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2565 
 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 24 (จันทร์)
 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 21 (จันทร์)
 • มีนาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 24 (พฤหัสบดี)
 • เมษายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 22 (ศุกร์)
 • พฤษภาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 24 (อังคาร) 
 • มิถุนายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 23 (พฤหัสบดี)
 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 20 (พุธ)
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 24 (พุธ)
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 23 (ศุกร์)
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 21 (ศุกร์)
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 23 (พุธ)
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันที่ 22 (พฤหัสบดี)

ขอบคุณที่มา : กรมบัญชีกลาง | เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่