'เด็กพิการเรียนไหนดี' สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ
'เด็กพิการเรียนไหนดี' สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ

‘เด็กพิการเรียนไหนดี’ สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ มีทุนการศึกษาสนับสนุนคนพิการในการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี และพยายามขับเคลื่อนให้สิทธิ์เข้าถึงการเรียนฟรีของคนพิการให้เพิ่มมากขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมให้นักศึกษาพิการเข้าเรียนได้ และจะขยายความร่วมมือทำข้อตกลงให้มีมหาวิทยาลัยภาคเอกชนได้รับทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้มากขึ้น

'เด็กพิการเรียนไหนดี' สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ
‘เด็กพิการเรียนไหนดี’ สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ

งานเด็กพิการเรียนไหนดี’64 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดขึ้นที่ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อวันก่อน ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนคนพิการได้เรียนรู้ระบบการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ การให้ความรู้เรื่องสิทธิทางการเรียนของคนพิการ การรับเข้าและดูแลนักศึกษาพิการจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษากว่า 18 สถาบัน อีกทั้งมีกิจกรรมเวิร์คชอปปั้นฝันเป็นตัว การทำแฟ้มสะสมผลงาน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงเพิ่มพลังใจจากการรับฟังรุ่นพี่นักศึกษาคนพิการ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์การเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนคนพิการได้รับข้อมูลด้านการศึกษาที่รอบด้าน เป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อที่ชัดเจนมากขึ้น

'เด็กพิการเรียนไหนดี' สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ
‘เด็กพิการเรียนไหนดี’ สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า งานเด็กพิการเรียนไหนดีนับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพราะเป็นงานแรก ๆ ของประเทศไทยที่เปิดกว้างและเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

“ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีทุนการศึกษาสนับสนุนคนพิการในการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี และพยายามขับเคลื่อนให้สิทธิ์เข้าถึงการเรียนฟรีของคนพิการให้เพิ่มมากขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมให้นักศึกษาพิการเข้าเรียนได้ และจะขยายความร่วมมือทำข้อตกลงให้มีมหาวิทยาลัยภาคเอกชนได้รับทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้มากขึ้น” ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว 

'เด็กพิการเรียนไหนดี' สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ
‘เด็กพิการเรียนไหนดี’ สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ

ด้านนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  กล่าวว่า  สสส. พยายามส่งเสริม เพิ่มทักษะให้เด็กพิการทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมเหมือนเด็กทุกคน ด้วยการสร้างความรู้ที่ตรงศักยภาพคนพิการ ให้มองเห็นเส้นทางที่ใช่สู่อาชีพที่ชอบ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เรียนรู้ไปจะสามารถทำให้คนกลุ่มนี้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นรายได้มั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่ไม่รู้สึกแตกต่างจากคนอื่น

“ โจทย์ใหญ่ที่ สสส. ตั้งใจทำ คือ สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เด็กที่พิการเท่าเทียมในสังคม แม้ร่างกายของเขาจะแตกต่าง แต่ศักยภาพและทักษะของคนกลุ่มนี้ล้ำเลิศไม่แพ้กับเด็กทุกคน โดยสร้างพื้นที่ชุมชนออนไลน์ผ่านเพจ “เด็กพิการเรียนไหนดี” และกลุ่มเฟซบุ๊ก “เด็กพิการอยากเรียนมหา’ลัย” และปีที่ผ่านมามีเด็กพิการสนใจศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรีร้อยละ 76 ที่เหลือสนใจวิชาสายอาชีพ ปวช.-ปวส. มากขึ้น” นางภรณี กล่าว

ด้านนายเมธี ธิติปฏิพัทธ์ พิการทางการเห็น  นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งมาร่วมงานเด็กพิการเรียนไหนดีเมื่อปีที่แล้ว เล่าว่า เมื่อครั้งเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี กำลังหาข้อมูลที่จะศึกษาต่อด้านภาษาจีน เพราะด้วยตนอยู่เมืองพัทยาได้พบกับชาวจีนค่อนข้างมาก จึงมีความคิดว่าหากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะเป็นสิ่งดี เมื่อได้พบกับบูธแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีหลักสูตรรองรับและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็น จึงได้สอบเข้าเรียนในที่สุดและได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างดี 

'เด็กพิการเรียนไหนดี' สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ
‘เด็กพิการเรียนไหนดี’ สสส.รุก เพิ่มโอกาสเข้าศึกษา แนะสิทธิการเรียนคนพิการ

นางสาวธนัญชกร สันติพรธดา พิการทางการเห็น  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์สาขาสังคมศึกษา โดยใช้ความสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission) ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันกับเด็กไม่พิการด้วย และในงานเด็กพิการเรียนไหนดีครั้งนี้ เธอเป็นหนึ่งในรุ่นพี่ที่เข้ามาขับเคลื่อนงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพราะมุ่งหวังอยากให้รุ่นน้องคนพิการได้รับความรู้เรื่องการสอบเข้าและการเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ

” ดีใจที่มีงานนี้เกิดขึ้นให้กับรุ่นน้องคนพิการ เพราะมองว่างานที่ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่คนพิการจริง ๆ นั้นมีน้อยมาก และจะทำให้น้อง ๆ คนพิการได้รับความรู้จากงานนี้ไปเพิ่มมากขึ้นจริงๆ”​ นางสาวธนัญชกร กล่าว 

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่