เช็คด่วน!! เงื่อนไขการได้รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา KSP Webinar 2021 เฟส 2
เช็คด่วน!! เงื่อนไขการได้รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา KSP Webinar 2021 เฟส 2

เช็คด่วน!! เงื่อนไขการได้รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา KSP Webinar 2021 เฟส 2

เช็คด่วน!! เงื่อนไขการได้รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา KSP Webinar 2021 เฟส 2 2

สำหรับเฟสสอง เป็นการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Teleconference Applications โดยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเสวนาพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายเรื่องอื่นๆ โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา วิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 12 เรื่อง  ผู้สนใจร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค. 2564 

โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมในแต่ละวันจะได้รับเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการออนไลน์  รางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” จำนวน 31 เรื่อง และ รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564  “ระดับภูมิภาค” จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา โดยมีเงื่อนไขในการได้รับเกียรติบัตรดังนี้

๑. เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย ๑ วัน หรือสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการได้ทั้ง ๓ วัน โดยระยะเวลาการเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า ๕ ชั่วโมงต่อวัน

๒. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับเกียรติบัตร ระบุวันที่ตามที่ท่านเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา จำนวน ๑ ใบ

๓. หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมเกิน ๓,๐๐๐ คน ท่านที่สมัครลงทะเบียนมาในลำดับที่ ๓,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ จะเป็นตัวสำรองสามารถตรวจสอบลำดับของตนเองได้ที่ปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” Line Official เมื่อผู้เข้าร่วมการประชุมในวันจริงไม่ครบตามจำนวน ท่านจะได้รับลิงก์เข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

* เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่