เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ขีดเส้น
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ขีดเส้น "เอกชัย" ต้องลาออกภายใน 30 วัน

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ขีดเส้น เอกชัย ต้องลาออกภายใน 30 วัน

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ขีดเส้น เอกชัย ต้องลาออกภายใน 30 วัน
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ขีดเส้น เอกชัย ต้องลาออกภายใน 30 วัน 3

นายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) เปิดเผยว่าตามที่ ค.อ.ท. ได้มีแถลงการณ์เรียกร้องขอให้นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ลาออกจากทุกหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากมีพฤติการณ์หมิ่นเกียรติครู ฯลฯ

และนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้แถลงข่าวตอบโต้ว่าการที่ตนมารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.)เพราะมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน พัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาคุณภาพครู พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร และยังได้กล่าวอีกว่าคนบางกลุ่มกังวลและห่วงถึงการขอหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากใครหรือกลุ่มบุคคคลใดจะนำไปเป็นประเด็นเพื่อเล่นการเมืองก็ขอเป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน นั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

นายธนชนฯให้สัมภาษณ์ว่านับตั้งแต่นายเอกชัย ฯ มาเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ บทบาทของนายเอกชัยฯที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทที่คิดและทำตามใจของตน ตอบสนองความต้องการของผู้มีอำนาจจนไม่สนใจว่าจะกระทบต่อความรู้สึกและขวัญกำลังใจของครูมากมายแค่ไหน กฎเกณฑ์ที่ผลักดันโดยนายเอกชัยฯล้วนแล้วแต่สร้างความอึดอัดใจให้กับบุคคลในวงการศึกษา นายเอกชัยฯควรที่จะใคร่ครวญให้ละเอียดอีกครั้งว่าหากสิ่งที่ตนเองคิดและทำไปแล้วก่อให้เกิดคุณค่าต่อการศึกษาย่อมต้องได้รับการสรรเสริญยกย่องจากสังคมทางการศึกษา แต่ที่สดับตรับฟังมาไม่เคยปรากฏว่าสังคมพึงพอใจและชื่นชมต่อผลงานของนายเอกชัยฯแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามบรรดาครูเกือบทุกสังกัดต่างมีความรู้สึกว่านายเอกชัยฯมีมุมมองและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู

จึงได้รวมตัวกันขอให้ยุติบทบาทใดใดที่เกี่ยวข้องกับครู การที่นายเอกชัยฯอ้างว่ามีการนำประเด็นไปเพื่อเล่นการเมือง นั้น เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนขึ้นว่านายเอกชัยฯเป็นคนที่พูดจาตามอำเภอใจขาดหลักฐานอ้างอิง การกล่าวหาเช่นนี้ต้องนำหลักฐานมาชี้ให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนนำประเด็นไปเล่นการเมือง คนที่มีอารมณ์ สังคมและมีวิธีการอย่างนี้ควรจะต้องอยู่ไกลจากวงการศึกษา และไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสใช้อำนาจได้

“ถึงเวลาที่ รมว.ศธ จะต้องเลือกระหว่างนายเอกชัยฯกับครูทั้งประเทศ โดยหากนายเอกชัยฯไม่ลาออกภายในสามสิบวันนี้ องค์กรครูจะรวบรวมรายชื่อครูทั้งประเทศเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ปรับนายเอกชัยฯออกไปให้พ้นจากทุกหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ และหากยังอยู่ต่ออีกก็จะขึ้นป้ายไม่ต้องการที่หน้าโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยจะยกระดับการแสดงเจตนาตามที่เห็นสมควร เชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและไม่หมิ่นเกียรติครูได้ในระยะเวลาอันไม่นานนี้” นายธนชน ฯ กล่าว

ที่มา : Facebook ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่