หน้าแรก ข่าวการศึกษา “อัมพร” ย้ำรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 64 ต้องโปร่งใส

“อัมพร” ย้ำรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 64 ต้องโปร่งใส

“อัมพร” ย้ำรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 64 ต้องโปร่งใส

167
0
“อัมพร” ย้ำรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 64 ต้องโปร่งใส
“อัมพร” ย้ำรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 64 ต้องโปร่งใส

“อัมพร” ย้ำรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 64 ต้องโปร่งใส ยืนยันเด็กทุกคนมีที่เรียนอย่างแน่นอน ส่วนวิธีการจับฉลากเข้าเรียนนั้นมองว่าวิธีนี้ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้เด็กเสมอไปเหมือนการเสี่ยงดวงและอาจกระทบความรู้สึกของเด็กที่จับฉลากไม่ได้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดปฎิทินรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 1 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64 ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 2 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 6 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64 นั้น

ในปีนี้จะไม่มีการนำผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตมาใช้เป็นสัดส่วนในการสมัครเข้าเรียน นอกจากนี้ยังได้กำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่ง รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยึดแนวทางการปฎิบัติเรื่องการรับนักเรียนตามที่ สพฐ.แจ้งไปอย่างเคร่งครัด และข้อปฎิบัติการรับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย

“วิธีการรับนักเรียนในอดีตจะยึดแนวทางจากส่วนกลาง แต่ขณะนี้ส่วนกลางจะทำหน้าที่ควบคุมกำกับเท่านั้น แต่หน้าที่การบริหารจัดการจะอยู่ที่คณะกรรมการรับนักเรียนในระดับพื้นที่ ดังนั้นเรื่องการรับนักเรียนจึงเป็นที่สนใจของสังคมและผู้ปกครองทุกปี จึงอยากให้โรงเรียนทุกแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงดำเนินการเรื่องการรับนักเรียนให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงจะต้องตรวจสอบได้ ซึ่งโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงนั้นเข้าใจดีว่าเด็กทุกคนต้องแย่งกันสอบแข่งขันเข้าเรียน แต่ก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่สอบไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล เพราะโรงเรียนไม่สามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ทุกคน

โดย สพฐ.ยืนยันว่าจะสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีที่เรียนอย่างแน่นอน ส่วนวิธีการจับฉลากเข้าเรียนนั้นมองว่าวิธีนี้ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้เด็กเสมอไปเหมือนการเสี่ยงดวงและอาจกระทบความรู้สึกของเด็กที่จับฉลากไม่ได้ แต่ในโรงเรียนบางแห่งก็ยังมีการจับฉลากอยู่บ้าง แต่ผมเชื่อว่าในยุคนี้โรงเรียนได้สร้างวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสมมากกว่าวิธีการจับฉลากอย่างแน่นอน.

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here