ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 คุรุสภาประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 โดยมีเนื้อหาสรุปสาระสำคัญ จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ดังนี้

– ต่อไปสอบแค่ 2 วิชา วิชาครู และกลุ่มวิชาเอก (รหัส 66 เป็นต้นไป)
– วิชาครู = วิชาชีพครู (คนที่สอบผ่านเฉพาะวิชาชีพครู และเรียนจบแล้ว ให้ติดตามการขอขึ้นทะเบียน แอดได้แชร์ไว้แล้ว)
– วิชาครู ไม่ได้ยุบ 4 วิชาเข้าด้วยกัน แต่เป็นการบูรณาการ
วิชาเอก สัมพันธ์กับปริญญา หรือ วิชาที่ฝึกสอน

สอบใบประกอบครู2566

ข้อ 8 หมายถึง ผลทดสอบฯ ที่ถือว่าสมบูรณ์ นำไปใช้ได้ ต้องประกอบด้วย มาตรฐานความรู้ = วิชาครู วิชาเอก และมาตรฐานการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน= ผลประเมินสมรรถนะจากสถาบันที่เรียนและคุรุสภารับรอง

ข้อ 21 หมายถึง ใครที่เข้ารับการทดสอบฯ ความรู้ของคุรุสภาในรายวิชาชีพครู ก่อนประกาศนี้ออก และผ่านแล้ว ถือว่าผ่านเกณฑ์ทดสอบนี้แล้วตามข้อ 8

ข้อ 22 หมายถึง ให้ยกเว้นการทดสอบฯ วิชาเอกในผู้เข้าเรียนหลักสูตรที่คุรุสภารับรองตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565

สรุป

1. ผู้เรียนหลักสูตรที่คุรุสภารับรองที่เข้าเรียน 62-65 สอบวิชาชีพครูผ่านไปขึ้นใบ B ได้เลย วิชาอื่นไม่ผ่านก็ไม่ต้องสนใจ เอาวิชาชีพครูวิชาเดียว

2. ขึ้นใบ B ต้องมี 3 ส่วน คือ

– จบการศึกษาแล้ว (เรียนยังไม่จบ เหลือทีสิจ เหลือวิชานั่นนี่ = รอให้จบก่อน)

– ผลการทดสอบฯ รายวิชาชีพครู (รหัส 66 ขึ้นไป รายวิชาครู + วิชาเอก)

– ผลประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่สถาบันส่งให้คุรุสภารับรอง และคุรุสภารับรองแล้ว

3. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รหัส 63 ที่เพิ่งสอบครั้งแรกไปล่าสุด ยังไม่จบการศึกษา แต่ผ่านวิชาชีพครูแล้ว เก็บเอาไว้ได้ จบการศึกษานำมาแนบขอขึ้นใบ B ได้เลย

รหัส 64-65 รอขึ้นปี 3 จึงเริ่มสมัครทดสอบฯ ได้ สมัครเฉพาะวิชาครู

รหัส 66 รอขึ้นปี 3 เช่นกัน สมัครวิชาครู และวิชาเอก

4. กลุ่มวิชาชีพครู สอบผ่านวิชาชีพครูแล้ว ก็ต้องจบการศึกษาวิชาชีพครูนั้นเช่นกันจึงจะขอขึ้นใบ B ได้ (ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ใช้เกณฑ์เดียวกันหมด)

กลุ่มวิชาชีพครู เรียนเทอมที่ 3 จึงจะเริ่มสมัครทดสอบฯ ได้

5. รายวิชาชีพครูที่ผ่านนั้นมีอายุ 3 ปี ถ้าเริ่มสอบครั้งแรก เมื่อ กุมภาพันธ์ 2564 แปลว่า จะหมดอายุต้นปี 67

ถ้าไม่นำมาใช้ ครบ 3 ปี หมดอายุแล้วอยากจะนำมาใช้ ต้องไปสอบใหม่ในรายวิชาครู

ที่มา ข้อ 18

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 8
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 9
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 10
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 11
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 12
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์วิธีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 13

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่