ส.ค.ค.ท. ถกรองประธานสภาฯ ยืนยันให้คงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-กระจายอำนาจการจัดการศึกษา ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ส.ค.ค.ท. ถกรองประธานสภาฯ ยืนยันให้คงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-กระจายอำนาจการจัดการศึกษา ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ส.ค.ค.ท. ถกรองประธานสภาฯ ยืนยันให้คงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-กระจายอำนาจการจัดการศึกษา ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ส.ค.ค.ท. ถกรองประธานสภาฯ ยืนยันให้คงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-กระจายอำนาจการจัดการศึกษา ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ส.ค.ค.ท. ถกรอง ประธานสภาฯ ยืนยันให้คง ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-กระจายอำนาจการจัดการศึกษา ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

การประชุมคณะทำงาน ส.ค.ค.ท. นำโดยท่านดิเรก พรสีมา ท่านนิวัตร นาคะเวช เข้าปรึกษากับท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะกรรมธิการ การศึกษาในสภาผู้แทนราษฎร นำโดยท่าน ส.ส. เกษม ศุภรานนท์ และท่าน ส.ส. สฤษดิ์ บุตรเนียร เพื่อรายงานต่อ ท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ถึงความก้าวหน้าในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของคณะทำงาน ส.ค.ค.ท.ในภาคประชาชน ซึ่งพร้อมที่จะ เข้าสู่การประชุมรัฐสภาวาระแรกที่กำลังจะมาถึงนี้

นำประเด็นเพิ่มเติมในเรื่อง ครู คือ ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เพื่อประโยชน์โดยตรงให้ ครูไทย มีความภาคภูมิใจใน การเป็นผู้เสียสละสร้างคุณค่าต่อสังคมไทย ดำรงหน้าที่ การสอนแก่เด็กนักเรียนตามการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญในเรื่อง การกระจายอำนาจโดยตรงสู่สถานศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับประถมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนร่วมมือในระดับ จังหวัดควบคู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด สร้างความมั่นคง มั่นคั่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และยืนยันเรื่อง ความสำคัญของตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา ยังคงให้ไว้ในร่าง พรบ.ฉบับนี้

เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเข้าสู่ระดับสากล ตามการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อประโยชน์แก่ครูผู้สอนและเด็กนักเรียนไทย ขอบพระคุณ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกัน สนับสนุนให้เรามี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ… เพื่ออนาคตของชาติและประเทศไทยที่เรารักยิ่ง

คณะทำงาน ส.ค.ค.ท. การร่วมมือขององค์กรวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอบคุณที่มา : คณะทำงาน ส.ค.ค.ท.

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปฐมพยาบาลงูกัด ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทันที เนื่องในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน พ.ศ. 2564
บทความถัดไปศธ.เชิญชวนดาวน์โหลด ไฟล์สื่อ 65 พรรษาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น ม.1-ม.3 ในคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่