หน้าแรก ข่าวการศึกษา สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

1242
0
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๔
นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ ๑๕ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ธรรมศึกษา สอบวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 2

ที่มา : สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง – ข่าว (gongtham.net)

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พรรณไม้งานในประชุมนิราศเมืองเพชรบุรี รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
บทความถัดไปคุรุสภาเชิญรับชมย้อนหลัง การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) รับเกียรติบัตร ผ่านเเอปพลิเคชัน TRAINFLI บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่