สำนักงาน กศน.แจ้งสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563
สำนักงาน กศน.แจ้งสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563

สำนักงาน กศน.แจ้งสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563

แจ้งให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค การใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ทางระบบออนไลน์ หรือ QR – Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563 เพื่อนำผลมาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาต่อไป

ตอบแบบสอบถาม : คลิกที่นี่

สำนักงาน กศน.แจ้งสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563
สำนักงาน กศน.แจ้งสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563
สำนักงาน กศน.แจ้งสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563
สำนักงาน กศน.แจ้งสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ภายในวันที่่ 1 กันยายน 2563

ขอบคุณที่มา : กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง “จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด” สอบผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรฟรี
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! ศธ.แจ้งทุกส่วนราชการ เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา-งดระเบียบทรงผม ข้อ7 ไว้พลางก่อน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่