หน้าแรก ข่าวการศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

475
0
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขยายระยะเวลา การตรวจขั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT) แจ้งหนังสือ การขยายระยะเวลา การตรวจขั้นที่ ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผล เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๙ (COVID – 19)

ด้วยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้ทราบถึง ผลกระทบในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๙ (COVID – 19) ทําให้บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กํากับ ลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วครบ ๔ เดือน แต่ยังไม่เกิน ๒ ปี ไม่สามารถดําเนินกิจกรรม ดังกล่าวได้ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร พิจารณาแล้ว และมีมติ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) วุฒิบัตรกําลังจะหมดสิทธิในการตรวจขั้นที่ ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้มีสิทธิผ่อนผันระยะเวลาในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล โดยให้ ดําเนินการตรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หลังจากนี้ให้ถือว่าวุฒิบัตรหมดสิทธิ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๖ (๒)

บทความก่อนหน้านี้อินทัช ชวนเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ร่วมประกวดผลงานศิลปะ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี 15” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน และทุนการศึกษากว่า 1.4 ล้านบาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2564
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ดาราศาสตร์เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่