"คุณหญิงกัลยา" สั่งปูพรมสอน Coding ทุกพื้นที่ "โควิด-19 ไม่สามารถหยุดเรียน Coding ได้"

“คุณหญิงกัลยา” สั่งปูพรมสอน Coding ทุกพื้นที่ “โควิด-19 ไม่สามารถหยุดเรียน Coding ได้”

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างต้นแบบหรือคุณครูที่จะนำเอา Coding ไปบูรณาการกับวิชาที่สอน โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมกลุ่มคุณครูแกนนำ ในหลักสูตร Coding Core Trainer และอบรมครูในหลักสูตร Coding for Teacher ไปแล้วมากกว่า 2 แสนคน และกลุ่มศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding Mentor อีกมากกว่า 1 พันคน จะคอยเข้าไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาคุณครู เพื่อให้ทั้งประเทศมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ Coding ทั้งในภาคการศึกษา และอีกหลาย ๆ ภาคส่วน

ภายใต้แนวคิด Coding for All ปัจจุบันมี Coding Core Trainer และ Coding Mentor ทุกสังกัด ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่ครบทุกจังหวัด ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว รวมไปถึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Coding ตั้งแต่สื่อกลุ่มที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไปถึงสื่อกลุ่มที่คุณครูจะนำไปพัฒนาตัวเองเพื่อจัดการการเรียนรู้ เกือบๆ 300 ชิ้น เพื่อนำเอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนต่อไป

“เราได้เตรียมความพร้อมคุณครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์รวมแล้วมากกว่า 2 แสนคน ทุกคนมีความพร้อมและความตั้งใจสูงมากที่จะนำเอาความรู้ Coding นี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน ตอนนี้เรามีกลุ่มครูแกนนำและศึกษานิเทศก์ครบทุกสังกัด ลงไปปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด และครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว เปิดภาคเรียนที่ผ่านมาจึงมั่นใจได้คุณครูมีความพร้อม 100% ในการสอน คุณครูทุกท่านที่ผ่านการอบรมจะมีแม่แบบที่จะนำไปสอนแบบ Active Learning ซึ่งแม้บางพื้นที่โรงเรียนจะเปิดสอนออนไลน์ก็สามารถเรียน Coding ได้ เรียกว่าโควิด-19 ไม่สามารถหยุดเรียน Coding ได้”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้าน ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สพฐ. กล่าวว่า สพฐ.เตรียมสื่อต่าง ๆ ทั้งที่ผลิตขึ้นมาเอง และร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมจะเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ของ ศธ. และที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะช่วยให้คุณครูสามารถนำไปเป็นต้นแบบ ประยุกต์ใช้เพื่อให้การสอน Coding มีความสนุก ให้เด็กมีความสุขกับสิ่งที่ได้เรียน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับสิ่งใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง นั่นคือหลักการของการเรียน Coding เพื่อให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันรู้ว่าเมื่อเรียน Coding แล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง ฉะนั้นครูคือบุคคลสำคัญที่จะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่