สอศ.เตรียมการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านช่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ Cloud Computing และทีวีดิจิตอล
สอศ.เตรียมการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านช่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ Cloud Computing และทีวีดิจิตอล

สอศ.เตรียมการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านช่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ Cloud Computing และทีวีดิจิตอล

สอศ.เตรียมการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านช่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ Cloud Computing และทีวีดิจิตอล 2

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาวะโควิด-19 และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เตรียมการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับ Platform ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเตรียมการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์ (Cloud Computing) ซึ่งหมายถึงระบบที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้จากทุกสถานที่และได้ทุกเวลา โดยผ่านช่องทางการเรียนรู้หรือสัญญาณ TV Digital ทั้งนี้ สอศ.จะเริ่มดำเนินการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีและการสอนออนไลน์ร่วมกับ มจพ. เพิ่มบทเรียนในการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ จีน Digital Literacy ผ่านศูนย์การเรียนการสอนออนไลน์ 23 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่