สสวท.นำร่อง 9 โรงเรียนอีสาน ชูการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางการสอนฐานสมรรถนะ
สสวท.นำร่อง 9 โรงเรียนอีสาน ชูการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางการสอนฐานสมรรถนะ

สสวท.นำร่อง 9 โรงเรียนอีสาน ชูการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางการสอนฐานสมรรถนะ

 ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผช.ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 (โครงการบูรณาการ SMT) โดยนักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ต่อยอดการแปรรูปปลาเล็กปลาน้อย ที่ชาวบ้านไม่ชอบนำไปบริโภค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้การศึกษา “ฐานสมรรถนะ” ในปีการศึกษา 2565 แต่ที่ผ่านมาครูยังขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทันกำหนด

สสวท. จึงได้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ จำนวน 9 โรงเรียน จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นและพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ขึ้น

มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา โรงเรียนราศีไศล โรงเรียนศิลาลาดวิทยา โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนบ้านปราสาท โรงเรียนบ้านสดำ และโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

เปิดเวทีให้ครูได้นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Team Teaching ตามแนวทางการสอนฐานสมรรถนะที่เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผลงานของนักเรียน

ดร.วรวรงค์ กล่าวว่า หัวใจของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นและพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 นี้ เน้นให้ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์และครูเทคโนโลยี บูรณาการการทำงานร่วมกัน ด้วยการใช้สถานการณ์เป็นตัวนำในการแก้ปัญหาท้องถิ่น

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 30 ก.ย. 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่