สมศ.เชิญชวนสถานศึกษารับชมวีดิทัศน์ และลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ
สมศ.เชิญชวนสถานศึกษารับชมวีดิทัศน์ และลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19"

สมศ.เชิญชวนสถานศึกษารับชมวีดิทัศน์ และลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19″

สมศ.เชิญชวนสถานศึกษารับชมวีดิทัศน์ และลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19"
สมศ.เชิญชวนสถานศึกษารับชมวีดิทัศน์ และลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ”  ให้กับสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ และด้านการอาชีวศึกษา ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างกว้างขวางและทั่วถึง และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ สำนักงานจึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสถานศึกษารับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID -19” วิทยากร โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสถานศึกษาสามารถเข้ารับชมวีดิทัศน์ และลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/BS497QdfKgYz1Aoc6 หรือสแกน QR Code 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ขอบคุณที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

– โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ ทำแบบประเมินเพื่อ รับใบประกาศจาก สมศ.

ดาวน์โหลด เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์โควิด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่