สมศ.พอใจประเมินภายนอกรูปแบบใหม่ ได้ตามเป้า
สมศ.พอใจประเมินภายนอกรูปแบบใหม่ ได้ตามเป้า

สมศ.พอใจประเมินภายนอกรูปแบบใหม่ ได้ตามเป้า ในปี 2564 ต้องประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาได้อย่างน้อย 17,000 แห่ง

สมศ.พอใจประเมินภายนอกรูปแบบใหม่ ได้ตามเป้า
สมศ.พอใจ ประเมินภายนอก รูปแบบใหม่ ได้ตามเป้า

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ สมศ.ต้องปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรก การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR เป็นการพิจารณาเอกสารหลักฐานของการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) มีระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับคือ ดี พอใช้ ปรับปรุง และระยะสองคือการประเมินจากการตรวจเยี่ยมพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของ IQA ด้วยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ดร.นันทากล่าวต่อว่า การปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินรูปแบบออนไลน์แบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับคือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยตั้งแต่เดือนธ.ค.2563 ที่ถือเป็นช่วงแรกในการเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี 2564 สมศ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาจำนวน 3,831 แห่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างส่งรายงานผลการประเมินไปยังสถานศึกษา

ดร.นันทากล่าวต่อว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบใหม่ สมศ.ได้วางเป้าหมายไว้ว่าในปี 2564 ต้องประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาได้อย่างน้อย 17,000 แห่งซึ่งจากข้อมูลล่าสุดในวันที่ 2 มี.ค.2564 มีสถานศึกษาส่ง SAR มาแล้วเกินกว่าจำนวนที่ สมศ.ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ด้านซิสเตอร์ ดร.บุษบา ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กล่าวว่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนประมาณกว่า 2,100 คน จากการประเมินในระยะแรกด้วยการวิเคราะห์ SAR ผลการประเมินของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ทางโรงเรียนต้องการยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นจึงได้ยื่นความประสงค์ไปยังสมศ. เพื่อขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะสองเพิ่มเติม เนื่องจากทางโรงเรียนเห็นว่าการประเมินในระยะสองเป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งไม่ได้รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน หรือรบกวนเวลาสอนของครูแต่อย่างใด ดังนั้นการตัดสินใจเข้ารับการประเมินในระยะสองสถานศึกษาจึงหวังว่านอกจากมาตรฐานการประเมินที่จะต้องออกมาในระดับดีเยี่ยมแล้ว โรงเรียนจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ รู้ว่าจุดเด่นของโรงเรียนคืออะไรเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ 7 มี.ค. 2564-

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต เพจครูสายบัว
บทความถัดไปร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯจ่อเข้าสภาฯพิจารณา พ.ค.นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่