สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร 18-24 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร 18-24 กุมภาพันธ์ 2563

สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร 18-24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร 18-24 กุมภาพันธ์ 2563 3

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

  • กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  • กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาได้อีก ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครเข้ารับเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่หมดอายุหมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำหลักฐานการสมัครฉบับตัวจริง มาแสดงในวันทำสัญญาจ้างด้วย

การรับสมัคร

สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร 18-24 กุมภาพันธ์ 2563 4

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 www.ska1.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.  

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่