หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.แจ้ง สพท. สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สพฐ.แจ้ง สพท. สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สพฐ.แจ้งสำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

1782
0
สพฐ.แจ้ง สพท. สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
สพฐ.แจ้ง สพท. สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สพฐ.แจ้ง สพท. สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนมากประสบปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง และประสงค์ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างดังกล่าวให้กับสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษา จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจ สถานศึกษาในสังกัดที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง และจัดทําข้อมูลตามแบบสํารวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เมื่อดําเนินการจัดทําข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นอย่างช้า พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel ทาง E-mail Address : Employee5638@gmail.com เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แก้ปัญหาต่อไป

สพฐ.แจ้งสำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง
สพฐ.แจ้งสำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ขอบคุณที่มาและเนื้อหา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทำแบบทดสอบ ผู้นำสันติภาพ (Messenger of Peace) โดยสโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ Messengers of Peace Thailand รับเกียรติบัตร ฟรี!!
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง สพท.ทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่