หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ภายใน 2 พฤษภาคม 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ภายใน 2 พฤษภาคม 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ภายใน 2 พฤษภาคม 2564

1078
0
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ภายใน 2 พฤษภาคม 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ภายใน 2 พฤษภาคม 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ภายใน 2 พฤษภาคม 2564

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะให้โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของนักเรียน

ในการนี้ จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัด และรายงานผลให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสํารวจข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และกรอกข้อมูลที่ได้ลงในระบบตามที่อยู่ http://202.29.173.26/covid19 โดยใช้ข้อมูลรหัส ๘ หลักของโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ และให้สํานักงาน เขตพื้นที่ใช้ข้อมูลรหัส ๘ หลักของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ภายใน 2 พฤษภาคม 2564 2

ขอบคุณที่มา : นานาสาระ by Dr.Piyatan EDU

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอนภาษาอังกฤษ แผนฯ คู่มือครู บัตรคำ บัตรภาพ ข้อสอบ
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทรัพยากรดิน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่