สพฐ.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๕๙ เขต รวม ๒๓๔ แห่ง
สพฐ.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๕๙ เขต รวม ๒๓๔ แห่ง

สพฐ.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๕๙ เขต รวม ๒๓๔ แห่ง ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้

สพฐ.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  จำนวน ๕๙ เขต รวม ๒๓๔ แห่ง
สพฐ.แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๕๙ เขต รวม ๒๓๔ แห่ง

ปรากฏสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอรายงานประกอบการพิจารณาคัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๕๙ เขต รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น ๒๓๔ แห่ง 
เพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณารายงานประกอบการคัดกรอง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ของจำนวนสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน รายชื่อสถานศึกษาดังแนบ 

หากพบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ให้แจ้ง ID LINE : Phonchanan 
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ ได้แจ้งในระบบ SMARTOBEC อีกทางหนึ่งแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook สพฐ. พอเพียง 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่