หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลบิ๊กดาต้าให้ใช้ P-School แทน EDC และให้นำเข้าข้อมูลครูและบุคคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 2563

สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลบิ๊กดาต้าให้ใช้ P-School แทน EDC และให้นำเข้าข้อมูลครูและบุคคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 2563

128
0
สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลบิ๊กดาต้าให้ใช้ P-School แทน EDC และให้นำเข้าข้อมูลครูและบุคคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 2563
สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลบิ๊กดาต้าให้ใช้ P-School แทน EDC และให้นำเข้าข้อมูลครูและบุคคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 2563

สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลบิ๊กดาต้าให้ใช้ P-School แทน EDC และให้นำเข้าข้อมูลครูและบุคคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนาฐานข้อมูลครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้จัดทำโปรแกรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ P-School Checking Program ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ม.ค. 2563

หนังสือสั่งการ/ตารางการประชุม


โปรแกรม/คู่มือ PSC(สำหรับโรงเรียน)


โปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

หรือ

หรือ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here