สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านระบบสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2563
สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านระบบสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2563

สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านระบบสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563

สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม SET ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2563
สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563
สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม SET ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2563
สพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ และงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม รับจริง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นั้น

ทั้งนี้ สพฐ. มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลนักเรียนในการบริหารการจัดการเรียนการสอนและบริหารงบประมาณจึงขอเลื่อนเวลาการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยให้โรงเรียนดำเนินการ รายละเอียดเอกสารดังแนบ

เข้าระบบรายงาน

ระบบเปิดให้ เลื่อนชั้น อนุมัติจบ เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.โรงเรียนยืนข้อมูล วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2563
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายืนยันข้อมูล วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ. 04007/ว2326 คลิก หนังสือนำส่ง

————————————————————-                          

ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้ที่เมนูหน้าเว็บค่ะ
คลิก –> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่[อัพเดท]
คลิก –> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน[อัพเดท]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547, 09 5656 2797 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
บทความถัดไปสพฐ.แจ้งโรงเรียน รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระยะ 3 15 -22 มิถุนายน 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่