หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

2288
0
สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว ๒๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้มีการพัฒนาครูประจําชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อย ๑ คน ๑ สถานศึกษา เพื่อให้ ครูประจําชั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีสมรรถนะในการนําหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือ เด็กนักเรียน พร้อมให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา เป็นศูนย์กลางในการให้คําปรึกษา ฝึกทักษะ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน และสามารถให้การคุ้มครองช่วยเหลือ เด็กนักเรียนในภาวะวิกฤติรุนแรงได้ นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการสร้าง (ร่าง) หลักสูตร การฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น และได้กําหนดขั้นตอนต่าง ๆ ไว้แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ทําให้กําหนดการ เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 3
สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
สพฐ.เตรียมอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 4

บทความก่อนหน้านี้เสมา 1 สั่งเตรียมความพร้อมจัดสอนออนไลน์รับเปิดเทอม เต็มรูปแบบ
บทความถัดไปรมว.ศธ.วางกรอบเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้าง ธุรการบรรจุแทนอัตราเกษียณ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่