สพฐ.เดินหน้า โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง ปรับชื่อเป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี”
สพฐ.เดินหน้า โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง ปรับชื่อเป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี”

สพฐ.เดินหน้า โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง เป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี”

สพฐ.เดินหน้า โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง ปรับชื่อเป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี”
สพฐ.เดินหน้า โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง ปรับชื่อเป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขา กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ที่มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานรัฐร่วมเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ให้รวดเร็ว ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากรูปแบบโครงการสานอนาคตการศึกษา – CONNEXT ED เป็น “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี หรือ CONNEXT ED Foundation” เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปรับชื่อโรงเรียนในความดูแลของมูลนิธิฯ จากโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง เป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อมูลนิธิ และการบริหารจัดการ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน (งบแลกเป้า) สำหรับกลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่มีเอกชนดูแล จำนวน 2,700 แห่ง พร้อมทั้งกำหนดตัวแทนประสานงานในพื้นที่ในการประสานงานกับคณะทำงานภาคเอกชน จัดตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการและคณะทำงานติดตาม สนับสนุนการทำวิจัยถอดบทเรียนองค์ความรู้ และจัดตั้งทีมและขยายผลโครงการ ICT Talent ภาครัฐ ต่อไป

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงทุนการศึกษา 1,415,000 บาท เปิดรับผลงาน20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
บทความถัดไปหน่วยงานการศึกษาร่วมขับเคลื่อน นโยบาย “สะเต็มศึกษา” หวังต่อยอดสู่โมเดลการศึกษาอาเซียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่