สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขตฯ และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่
สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขตฯ และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่

สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขตฯ และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่

ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๓๓ ราย ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัดเลือกและขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ให้ไปดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๒๔ ราย ดังนี้

สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขตฯ และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่
สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขตฯ และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่ 3
สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขตฯ และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่
สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขตฯ และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่ 4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือประกาศ ว 359 ลว 25 เมษายน 66
คำสั่งย้าย คส 817 ลว 25 เมษายน 66 (ย้าย) รอง ผอ.เขต
คำสั่งบรรจุ คส 818 ลว 25 เมษายน 66 (บรรจุ) รอง ผอ.เขต

รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่