สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา
สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา

สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสงค์จะสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลบริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลธุรการโรงเรียนในสถานศึกษ และแบบสำรวจข้อมูลนักการภารโรงในสถานศึกษาให้ครบทุกโรง ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (ดาวน์โหลดแบบสำรวจพร้อมตัวอย่างทั้ง ๒ แบบ ได้จาก https://shorturl.asia/Q82Rn หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง) และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมส่งไฟล์ในรูปแบU Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ employee5638@gmail.com ด้วยอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา
สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา 2

ที่ ศธ 04009/ว 1463 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

แบบสำรวจข้อมูลธุรการโรงเรียนในสถานศึกษา (แก้ไข ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)

แบบสำรวจข้อมูลนักการภารโรงในสถานศึกษา (แก้ไข ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)

ขอบคุณที่มา :: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ แผนภูมิแสดงผลการสอบนักเรียน RT,NT,O-NET สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ไฟล์ Excel พร้อมใช้
บทความถัดไปลงทะเบียนอบรมฟรี การประยุกต์ใช้ PowerPoint เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงรุกตามเกณฑ์ PA วันที่ 25 มีนาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย ClassPoint Academy
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่