สพฐ.สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 673 โรง มีเตียงกว่า 1.5 หมื่นเตียง
สพฐ.สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 673 โรง มีเตียงกว่า 1.5 หมื่นเตียง

สพฐ.สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 673 โรง มีเตียงกว่า 1.5 หมื่นเตียง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยได้กล่าวถึงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณโควิด-19 ในประเด็นการลดภาระงานครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง และประเด็นครม.อนุมัติ 2.2 หมื่นล้าน เยียวยาค่าเรียนคนละ 2 พันบาท จ่ายตรงให้แก่นักเรียนผ่านสถานศึกษา

สพฐ.สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 673 โรง มีเตียงกว่า 1.5 หมื่นเตียง
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณโควิด-19
สพฐ.สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 673 โรง มีเตียงกว่า 1.5 หมื่นเตียง
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณโควิด-19

โดยนายอัมพร พินะสา ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติคสามยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดประเมินผลในช่วงสถานการณโควิด-19 โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ไม่จำเป็นต้องสอนทุกตัวชี้วัด และบูรณาการสอนโดยสอดแทรกในวิถีชีวิตนักเรียน

แนวปฏิบัติคสามยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดประเมินผลในช่วงสถานการณโควิด-19
แนวปฏิบัติคสามยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดประเมินผลในช่วงสถานการณโควิด-19
สพฐ.สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 673 โรง มีเตียงกว่า 1.5 หมื่นเตียง 7
สพฐ.สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 673 โรง มีเตียงกว่า 1.5 หมื่นเตียง 8

ในครั้งนี้ นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการเปิดเผยข้อมูล การอนุญาตใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยข้อมูลล่าสุดสรุปจำนวนโรงเรียนที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัว รวม 673 โรงเรียน และ 2 ค่ายลูกเสือ โดยมีเตียงรองรับ จำนวน 15,619 เตียง

ทั้งนี้ขอให้เขตพื้นที่ โรงเรียนได้ประชุมถึงความจำเป็นในการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และทำความเข้าใจกับชุมชนในการร่วมมือเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมำไปถึงประเด็นความปลอดภัย และความสะอาดโดยขอให้ทางเขตพื้นที่ ทางโรงเรียนดำเนินการประสานไปยังผู้มาขอใช้อาคารสถานที่ ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย

สรุปจำนวนโรงเรียนที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัว

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก : https://youtu.be/83MjWrs-8oI

บทความก่อนหน้านี้8 หลักสูตรอบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะดิจิตอล (DC) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดย สพป.อุทัยธานี เขต 1 วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2564 ผ่านYoutube Live
บทความถัดไปดาวน์โหลด!!!ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่