สพฐ. วางระบบสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน นำไปสู่ Happy School
สพฐ. วางระบบสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน นำไปสู่ Happy School

สพฐ. วางระบบสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน นำไปสู่ Happy School พร้อมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

สพฐ. วางระบบสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน นำไปสู่ Happy School
สพฐ. วางระบบสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน นำไปสู่ Happy School

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนและกำหนดให้โรงเรียนมีการวางแผน แนวทาง ระบบ และการดำเนินงานในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักเรียน

โดยมีการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ทั้งความปลอดภัยจากบุคคล ความปลอดภัยจากธรรมชาติ และความปลอดภัยจากการเดินทาง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสุขในโรงเรียนหรือ Happy School โดยขณะนี้กำลังมีการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

“การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง ว่า หากส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน บุตรหลานจะมีความปลอดภัยเหมือนอยู่ที่บ้านหรือดีกว่าที่บ้าน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสุขในโรงเรียน เมื่อนักเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขแล้ว ครูจะสามารถจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

เมื่อเปิดภาคเรียน ทุกโรงเรียนจะดำเนินการสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดย สพฐ.จะจัดทำคู่มือเพื่อเสนอแนวทางในการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะเข้ามาสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนกันแล้ว

ขอบคุณที่มา : Facebook มองมุมใหม่ Five Focus | ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
บทความถัดไปมีผลบังคับใช้ทันที!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ศธ. เพิ่มเขตมัธยมศึกษา (สพม.) อีก 20 เขต รวมเป็น 62 เขต
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่