สพฐ.ร่อนหนังสือ แจ้ง สพท.-รร.รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สพฐ.ร่อนหนังสือ แจ้ง สพท.-รร.รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพฐ.ร่อนหนังสือ แจ้ง สพท.-รร.รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๓/ว ๗๓๔๔  เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดดังนี้

สพฐ.ร่อนหนังสือ แจ้ง สพท.-รร.รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สพฐ.ร่อนหนังสือ แจ้ง สพท.-รร.รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจํากัดวงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

๑. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่มีนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางไป – กลับ จังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนให้หยุดเรียน สําหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย Work from home ได้ และขอให้เฝ้าติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

๒. เฝ้าระวังสถานการณ์ และดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด

๓, ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ http://gg.gg/mol9h หรือ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔. รายงานการ ปิด – เปิด ของหน่วยงานในสังกัด และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓. โดยส่งทาง E-mail ss.obec@gmail.com หากสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอนขอให้ด้าเนินการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ขอบคุณที่มา : Facebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


บทความก่อนหน้านี้“ณัฏฐพล” ชี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนก ศธ.ได้เตรียมการ วางแผนเพื่อรับมือกับโควิด-19ตั้งแต่วันแรกที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศแล้ว
บทความถัดไปสพฐ.ชี้ การสอบ O-NET มุ่งผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นสำคัญ เร่งเขตพื้นที่ วิเคราะห์ผลในปีที่ผ่านมา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่