สพฐ. ร่วมกับ กศส. และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ให้ความรู้การเงินนักเรียนทั่วประเทศ
สพฐ. ร่วมกับ กศส. และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ให้ความรู้การเงินนักเรียนทั่วประเทศ

สพฐ. ร่วมกับ กศส. และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ให้ความรู้การเงินนักเรียนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือมิตซูบิชิ  ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องความรู้ด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ.กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ โดยสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยปลูกฝังวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกวิธี และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ สพฐ. จะนำสื่อการเรียนรู้นี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดสพฐ. ได้รับรู้ พร้อมนำไปบูรณาการกับกิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เด็กรู้จักการออมผ่านกระบวนการสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เพื่อต่อยอดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน นักเรียนและครอบครัวต่อไป

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุน กสศ. กล่าวว่า  สื่อเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องความรู้ด้านการเงินนั้นจะช่วยสร้างความเข้าใจและวินัยด้านการเงินให้แก่นักเรียนที่อาจมีทักษะความรู้ด้านการเงินไม่เพียงพอ โดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนยากจนพิเศษ หากส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีทักษะความรู้ทางการเงินจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้จ่ายและการเก็บออม และจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ทำให้สามารถก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามชั่วคนได้ตั้งแต่เด็ก

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อที่ : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ 10 ตุลาคม 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่