สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้
สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้

สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้ สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องรับนักเรียน ปี 63 และการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงนามในหนังสือ แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ ติดตาม และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้

สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้
สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้ 4
 1. ดําเนินการรับนักเรียนทุกระดับให้เป็นไปตามประกาศและปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 2. การรับสมัคร ให้จัดสถานที่รับสมัครให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
 3. การสอบคัดเลือก
  3.1 การจัดห้องสอบหากสถานที่เพียงพอควรลดจํานวน นักเรียน : ห้อง
  3.2 ห้องสอบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  3.3 จัดบริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอ
  3.4 จัดบริการตรวจวัดไข้ หากพบนักเรียนที่มีไข้ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน พิจารณาตามที่เห็นสมควร
  3.5 ครูที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ระหว่างการแยกตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ (14 วัน) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีหน้าที่เป็นผู้คุมสอบหรือมีหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครการสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ขอให้เปลี่ยนตัวผู้อื่นมาทําหน้าที่แทน
 4. การรายงานตัวและการมอบตัว ควรใช้สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่แออัด กระจายจุดบริการให้เพิ่มขึ้น และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันฯ โดยเคร่งครัด
 5. หากมีสถานการณ์จําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการสอบคัดเลือกได้ตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา ให้รายงานต่อศูนย์การรับนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 5530 หรือ 0 2288 5839 – 40
สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้
สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้ 5
สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้
สพฐ. ย้ำรับนักเรียน ปี 63 จัดพื้นที่ถ่ายเท บริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้ 6

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ

บทความก่อนหน้านี้สหรัฐฯ เริ่มทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในคน
บทความถัดไปเคาะแล้ว เลื่อนวันเกณฑ์ทหาร เป็นวันที่ 16-26 เม.ย. งดกองเชียร์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่