สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”
สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สพฐ. จับมือ กอช. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมวินัยการออมแก่นักเรียน ผ่านผู้อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”
สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. สําหรับผู้อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้” โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (เลขาธิการ กอช.) และนายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างวินัยการออม ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ กับสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญในการออมเงินกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มาตลอด โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัวที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม ได้ใช้สิทธิเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนสามารถวางแผนทางการเงินขั้นพื้นฐานได้

ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับ กอช. ดำเนินการนำร่องส่งเสริมการให้ความรู้กับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 119 โรงเรียน โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งเสริมการออมในสถานศึกษากับนักเรียน อย่างน้อย 100 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนเริ่มออมเงินกับ กอช. ได้ทั่วถึงครอบคลุม ซึ่งเริ่มออมก่อน ก็จะมีโอกาสทางการเงินมากกว่าคนอื่น และมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น

สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”
สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ด้าน นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า กอช. มุ่งเน้นส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหลังอายุ 60 ปี กับกลุ่มนักออมหน้าใหม่ ในสถานศึกษาที่เป็นนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ที่ยังไม่มีสวัสดิการบำนาญใดๆ จากรัฐ โดย กอช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการปลูกฝังเรื่องวินัยการออมอย่างยั่งยืนที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในวัยเกษียณ จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้” โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นการอบรมและสร้างเครือข่ายจากบุคลากรในโรงเรียน ให้เป็นต้นแบบการออมแบบกระจายทวีคูณ และส่งเสริมให้เป็นสมาชิก กอช. เพื่อให้มีบำนาญใช้ในวัยเกษียณ

สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”
สพฐ.ผุดโครงการใหม่ ฝึกนักเรียนออม ผ่านผอ.โรงเรียนและครู หลักสูตร “Train the Trainer: Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ทั้งนี้ การออมเงินกับ กอช. เป็นการวางแผนทางการเงินในระยะยาวเพื่อใช้ในอนาคต เริ่มออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิก ช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท ช่วงอายุมากกว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. เพียงมีอายุ 15 – 60 ปี โดยไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช” ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ Google Play และ App Store เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ที่ว่าการอำเภอ ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่