หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.ปรามโรงเรียนห้ามเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้น

สพฐ.ปรามโรงเรียนห้ามเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้น

สพฐ.ปรามโรงเรียนห้ามเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้น

1044
0
สพฐ.ปรามโรงเรียนห้ามเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้น
สพฐ.ปรามโรงเรียนห้ามเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้น

สพฐ.ปรามโรงเรียนห้ามเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้น

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยเเพร่ระเบียบคณะกรรมการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน กรุงเทพฯ ว่ามีบทลงโทษภาคทัณฑ์นักเรียนที่ได้รับผลการประเมินไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หนึ่งในนั้น คือ การเบี่ยงเบนทางเพศ โดยมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่แก่นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่เเท้จริง นั้น ตนขอชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศ

โดยจัดให้มีหลักสูตรเพศวิถีศึกษา (Sexuality education) เป็นวิชาเพิ่มเติมสำหรับการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นวิชาการศึกษาที่ว่าด้วยความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับ การดูแลปฏิบัติรักษาตนเองในเรื่องสุขอนามัย การรู้และเข้าใจถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาตามวัย การสร้างสัมพันธ์ระหว่างวัย สร้างการรับรู้บทบาทของเพศวิถีศึกษาที่สำคัญๆ ให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับหน้าที่ตามเพศของตนและผู้อื่น เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อน ให้เกียรติกัน สร้างความตระหนักถึงความแตกต่างในลักษณะการนึกคิดและพฤติกรรมทางเพศ และยอมรับความแตกต่าง เข้าใจการเลือกคู่เข้าใจการเตรียมตัวรับผิดชอบต่อครอบครัว เข้าใจการเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นต้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สพฐ. ยังได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาและการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยมีหนังสือเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้ถือปฏิบัติ สพฐ.ไม่ได้ปล่อยปละละเลยปัญหาเรื่องการเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ แต่อย่างใด กรณีที่เป็นข่าวนั้น สพฐ. จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน หากพบว่าเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวที่ปรากฏจะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัด ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

ขอบคุณที่มา : At HeaR – ข่าวจริงเข้าหู วันที่ 21 มิถุนายน 2563

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ และกิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1 – ม.6 ครบทุกภาคเรียน
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Intelligence)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่