สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565

คุณครูที่เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา” ที่ จัดโดย สสวท. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อช่วงปี 2564 นั้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรหัสหลักสูตรและเอกสารต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ค่ะ

หน้าเว็บประกาศผลการรับรองหลักสูตร https://bit.ly/3qYeun9

หนังสือนำ https://bit.ly/3r0usNr

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง https://bit.ly/3qZaRgq หรือสแกน qr code ค่ะ

  • รหัส 65047 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  • รหัส 65048 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
  • รหัส 65049 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  • รหัส 65050 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
  • รหัส 65051 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทางเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
  • รหัส 65052 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทางเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

สำหรับคุณครูที่อบรมโครงการครู ศ.21 เมื่อปี 2563 ตรวจสอบรหัสหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3wBiCuB ค่ะ

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร 8
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร 9
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร 10
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร 11
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 77 หลักสูตร 12

ขอบคุณที่มา : ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี แผนกิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ครบทุกกลุ่มสาระฯ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ป.1 – ม.6 โดย อักษรเจริญทัศน์
บทความถัดไปวิธีคิดคะแนน ว17 + PA (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ที่ใช้ร่วมกับ PA ต้องนำไปกรอกในระบบ DPA
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่