หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus...

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus ของสสวท.)

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus ของสสวท.)

2887
0
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus ของสสวท.)
สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus ของสสวท.)

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus ของสสวท.) นับชั่วโมงได้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครู สามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

และมีมติเห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ หลักสูตร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการพัฒนาแต่ละรุ่นเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาภายใน ๑๕ วัน หลังวันเสร็จสิ้นการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://hcemc.obec.go.th/ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป

สพฐ.ประกาศรับรองหลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus ของสสวท.)
สพฐ.ประกาศรับรอง หลักสูตรพัฒนาครู ครั้งที่ 2 /2564 สามารถนำชั่วโมง ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ (มีหลักสูตร C4T Plus ของสสวท.)

รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู ที่สพฐ.รับรอง ครั้งที่ 2 /2564 จำนวน 42 หลักสูตร

บทความก่อนหน้านี้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเล่นกีฬาเปตอง และเจตคติต่อกีฬาเปตอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนายโอปอ ดีจันจ้อย
บทความถัดไปเปิดรับสมัครแล้ว!! การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20 รูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วยการแข่งขัน 2 ประเภท
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่