หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

77296
0
สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ป.3 ปีการศึกษา 2562

สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2562 SERVER ที่ 1

  ประกาศผลการสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2562 SERVER ที่ 2

 ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2562 SERVER ที่ 3 

 ประกาศผลการสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2562 SERVER ที่ 4

 ประกาศผลการสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2562 SERVER ที่ 5

ศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน | ประกาศผลสอบรายบุคคล คลิกที่นี่

สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here