สพฐ. จับมือ สอศ. นำ นร. อาชีวะซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
สพฐ. จับมือ สอศ. นำ นร. อาชีวะซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

สพฐ. จับมือ สอศ. นำ นร. อาชีวะซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV การบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service

สพฐ. จับมือ สอศ. นำ นร. อาชีวะซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
สพฐ. จับมือ สอศ. นำ นร. อาชีวะซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

21 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงร่วมลงนาม

นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า การทำข้อตกลงครั้งนี้จะก่อประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะภาวะปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ ประกอบกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ผ่านมาต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะชำรุดได้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ สอศ. เข้ามาร่วมมือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ หรือสัญญาณต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นคุณูปการกับโรงเรียนต่างๆ ที่ไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง ก็จะทำให้ก่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยให้นักเรียนนักศึกษาของ สอศ. เข้ามาดูแล ซึ่งทาง สพฐ. ได้จัดสรรตั้งงบประมาณที่จำเป็นในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากที่ผ่านมา สพฐ. ประสบปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณมาโดยตลอด เพราะงบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอที่จะซ่อมให้สมบูรณ์ได้ เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาต้องจ่ายค่าแรงและค่าอุปกรณ์ จึงเปลี่ยนจากเดิมมาให้นักเรียน สอศ.เป็นผู้ซ่อมให้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวว่า ในส่วนของ สอศ. มีความยินดีที่จะเข้ามาร่วมการดำเนินการครั้งนี้ ด้วย สอศ. มีการจัดการศึกษาในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และยังเป็นการนำนักเรียนนักศึกษาของ สอศ. ที่เรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาปฏิบัติงานจริง ถือเป็นการเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย และที่สำคัญคือการเชื่อมสัมพันธไมตรีในการจัดการศึกษาของ สพฐ. และ สอศ. ซึ่งในอนาคตนอกเหนือจากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV แล้ว ยังมีโครงการที่ให้ความรู้กับบุคลากรที่ดูแล DLTV เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต้องขอขอบคุณ สพฐ. ที่ได้เพิ่มพื้นที่ และทักษะให้กับผู้เรียนในสายอาชีวะด้วย

ขอบคุณที่มา : Facebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่