สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2

ตามประกาศที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยดำเนินการตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับเจ้าภาพหลักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่