หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียนที่ 1

สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียนที่ 1

สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียนที่ 1

2692
0
สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียนที่ 1
สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียนที่ 1

สพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียนที่ 1

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. รศ.ดร.เอกขัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แถลงผลการประชุมกพฐ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เบื้องต้นคาดว่าทุกโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถเปิดสอนในโรงเรียน หรือ On-site ได้เพราะยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ทั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ อีกครั้งว่าจะสามารถเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ On-Site ได้หรือไม่

ประธาน กพฐ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเสนอให้มีการปรับตัวชี้วัดการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ซึ่งเดิมกำหนดให้ต้องเรียนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 200 วันต่อปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไม่อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายห้องเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง ขณะเดียวกันจำนวนครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีน้อย หากขยายห้องเรียนก็ต้องรับครูเพิ่ม ดังนั้นอนาคตหากไม่จำเป็น กพฐ.จะไม่อนุมัติเปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานผลการดำเนินงานของ กพฐ.ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือน ก.ค.นี้ โดยตลอด 4 ปีได้ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไปแล้ว 208 แห่ง ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไปแล้วกว่า 195 โรงเรียน จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดกว่า 1.4 หมื่นโรงเรียน ซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างล่าช้า.

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทความถัดไปแบบทดสอบ เรื่อง “ภาษาไทยใกล้ตัว” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบดินทรเดชา – สิงห์ สิงหเสนี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่