สทศ.ไม่เลิกสอบ O-NET ปี 63 ชี้ยังจำเป็น จวก รมว.ศธ. ไม่มีอำนาจสั่งโละ
สทศ.ไม่เลิกสอบ O-NET ปี 63 ชี้ยังจำเป็น จวก รมว.ศธ. ไม่มีอำนาจสั่งโละ

สทศ.ไม่เลิกสอบ O-NET ปี 63 ชี้ยังจำเป็น จวก รมว.ศธ. ไม่มีอำนาจสั่งโละ โยนต้องให้ ครม. พิจารณายกเลิก นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ใช้คะแนนโอเน็ตระดับชั้น ป.6 และ ม.3. ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ไปเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.)ในฐานะคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ. ว่า ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สอบ O-NET ยังมีความจำเป็น โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะตรวจสอบ วินิจฉัยว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานและมีคุณภาพเพียงใด สำหรับการสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2563

ที่ประชุมไม่ขัดข้องในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. แต่มีข้อกังวลหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทำไม ม.6 ยังต้องสอบอยู่ แล้วสถานศึกษาที่ไม่ได้สังกัด ศธ. เช่น โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีนักเรียนในสังกัดกว่า 100,000 คน ซึ่งสทศ.ไม่มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการในการทดสอบกับนักเรียนเหล่านี้ได้หรือไม่ และขณะนี้ สทศ.ได้จัดพิมพ์ข้อสอบชั้น ป.6 จำนวนกว่า 800,000 ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีต้นทุกและมีความเกี่ยวเนื่องกับงบ ที่ สทศ.ได้รับงบจากสำนักงบประมาณเพื่อทำการจัดทำข้อสอบ ส่วนข้อสอบโอเน็ต ม.3 และ ม.6 สทศ.ดำเนิการจัดทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์

“นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ใช้คะแนนโอเน็ตระดับชั้น ป.6 และ ม.3. ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ไปเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกังวลของ สทศ.​และที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีอำนาจในการกำกับดูแลสทศ. แต่ไม่มีอำนาจในการยกเลิการสอบโอเน็ต และ สทศ. จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบระดับชาติ ดังนั้นหากจะยกเลิกการสอบเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณา ดังนั้น สทศ.จะจัดทำข้อดีข้อเสีย และผลกระทบหากการยกเลิกสอบโอเน็ตในปี 2563 ให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณา เพื่อให้ครม.พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้การดำเนินการเกิดความชัดเจนต่อไป” นายอดิศรกล่าว

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่