สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564
สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564

สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์การที่ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริม วิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ และการประเมินผล จึงได้จัดการให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เพื่อกําหนดรายละเอียดการให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

กำหนดการรับสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัครสอบ สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564
กำหนดการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/236🌐

สมัครสอบได้ที่ช่องทางนี้ค่ะ http://www.serviceapp.niets.or.th/ets/

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตร โดยค่ายธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องระเบียบกองทัพบกว่าด้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับและผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านเกณฑ์ 70% รับใบประกาศทางอีเมล์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่