สทศ.สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 สอบ NT 24 มี.ค. 64 ประกาศผล 5 พ.ค. 64 -สอบ RT 8 – 12 มี.ค. 64 ประกาศผล 20 เม.ย. 64
สทศ.สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 สอบ NT 24 มี.ค. 64 ประกาศผล 5 พ.ค. 64 -สอบ RT 8 – 12 มี.ค. 64 ประกาศผล 20 เม.ย. 64

สทศ.สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 สอบ NT 24 มี.ค. 64 ประกาศผล 5 พ.ค. 64 -สอบ RT 8 – 12 มี.ค. 64 ประกาศผล 20 เม.ย. 64

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เปิดเผยทางเพจ วิษณุ ผอ.สทศ. ว่า สทศ.สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการประเมิน NT ชั้น ป.3 (การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563 และการประเมิน RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

– การประเมิน NT คือ วันที่ 24 มีนาคม 2564 และประกาศผล คือ วันที่ 5 พ.ค. 64

– การประเมิน RT คือ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 และประกาศผล คือ วันที่ 20 เม.ย. 64

1. ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 • ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access รุ่นที่ 1 ประมาณวันที่ 23 – 25 พ.ย. 63 และรุ่นที่ 2 ประมาณวันที่ 25 – 27 พ.ย. 63
 • เผยแพร่ Test Blueprint เดือนพ.ย. 63
 • ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. 63
 • สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access วันที่ 8 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63
 • ศูนย์สอบสำรวจและจัดสนามสอบ วันที่ 21 – 27 ธ.ค. 63
 • สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64
 • สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 64
 • ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 11 – 17 ม.ค. 64
 • ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ วันที่ 8 – 14 ก.พ. 64
 • จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 ก.พ. 64
 • ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64
 • จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64
 • ดำเนินการประเมิน NT วันที่ 24 มีนาคม 2564 
 • สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ วันที่ 25 – 26 มี.ค. 64
 • ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบให้กับสพฐ.วันที่ 29 – 2 เม.ย. 64
 • เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคำตอบ วันที่ 6 เม.ย. 64
 • ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ วันที่ 5 – 30 เม.ย. 64
 • ประกาศผล วันที่ 5 พ.ค. 64

2.ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 • ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 พ.ย. 63 และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 27 พ.ย. 63
 • เผยแพร่ Test Blueprint เดือนพ.ย. 63
 • ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. 63
 • สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access วันที่ 8 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63
 • ศูนย์สอบตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ วันที่ 21 – 27 ธ.ค. 63
 • สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64
 • สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 64
 • ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 11 – 17 ม.ค. 64
 • ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ วันที่ 8 – 14 ก.พ. 64
 • จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 ก.พ. 64
 • ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ วันที่ 22 – 26 ก.พ. 64
 • จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 1 – 5 มี.ค. 64
 • ดำเนินการทดสอบ RT ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 
 • สนามสอบนำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล วันที่ 8 – 28 มี.ค. 64
 • ประมวลผลคะแนนการทดสอบ วันที่ 29 มี.ค. – 19 เม.ย. 64
 • ประกาศผล วันที่ 20 เม.ย. 64

สทศ.จะได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนและปฏิทินกำหนดการประเมิน เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ประชาสัมพันธ์ วัน และเวลาของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและกำกับให้สถานศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินดังกล่าวต่อไป

ขอบคุณที่มา : เพจ วิษณุ ผอ.สทศ.

บทความก่อนหน้านี้นายกฯเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือน ก.ค. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
บทความถัดไปครม.ไฟเขียว ‘เราไปเที่ยวกัน’ ‘เที่ยวปันสุข’ ลงทะเบียนผ่าน www. เราเที่ยวด้วยกัน .com เปิดลงทะเบียน 15 ก.ค. 63
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่