สทศ.กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET 
สทศ.กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบ  4  วิชา คือ  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
โดยสอบตามเวลาดังนี้  สอบวันที่  12 กุมภาพันธ์  2565
คณิตศาสตร์  เวลา  9.00 – 10.00 น.
ภาษาไทย  เวลา  10.30 – 12.00 น.
วิทยาศาสตร์  เวลา  13.30 – 14.30 น.
ภาษาอังกฤษ  เวลา  15.00 – 16.00 น.

สทศ.กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบ  4  วิชา คือ  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
โดยสอบตามเวลาดังนี้  สอบวันที่  13 กุมภาพันธ์  2565
คณิตศาสตร์  เวลา  8.30 – 10.00 น.
ภาษาไทย  เวลา  10.30 – 12.00 น.
วิทยาศาสตร์  เวลา  13.30 – 14.30 น.
ภาษาอังกฤษ  เวลา  15.00 – 16.30 น.

สทศ.กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบ  4  วิชา คือ  สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
โดยสอบ  2  วัน ตามเวลาดังนี้
สอบวันที่  26 กุมภาพันธ์  2565
สังคมศึกษา  เวลา  8.30 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์  เวลา  11.30 – 13.30 น.
ภาษาอังกฤษ  เวลา  14.30 – 16.30 น.
สอบวันที่  27 กุมภาพันธ์  2565
ภาษาไทย  เวลา  8.30 – 10.30 น.
วิทยาศาสตร์  เวลา  11.30 – 13.30 น.

สทศ.กำหนดสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 8

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ สทศ.

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญรับชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรทันที!! โดย ม.ราชภัฏเทพสตรี และ กระทรวง อว.
บทความถัดไปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอรรถวิทย์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่