สกศ.ชู “เทรนด์สร้างอาชีพ” ผ่านกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
สกศ.ชู “เทรนด์สร้างอาชีพ” ผ่านกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

สกศ.ชู “เทรนด์สร้างอาชีพ” ผ่านกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โดยเราจะนำสาขาอาชีพเหล่านี้มาให้โรงเรียนเลือกช็อปปิ้งและบรรจุอยู่ในกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ เพื่อให้มีการพัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาการศึกษา (สกศ.) ไปวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ว่าที่ผ่านมาการดำเนินการนโยบายดังกล่าวตอบโจทย์ผู้เรียน และเด็กเกิดประโยชน์จากนโยบายนี้อย่างเต็มที่หรือไม่ รวมถึงนโยบายดังกล่าวนี้มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคใดบ้าง ซึ่ง สกส.จะนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงวิชาการ เพราะนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลาบ่ายสองโมง โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองมีความถนัดและสนใจ เช่นดนตรี กีฬา คหกรรม เป็นต้น ดังนั้น รมว.ศึกษาธิการ จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นกิจกรรมที่เน้นต่อยอดองค์ความรู้ของผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนด้านวิชาการจากในห้องเรียน

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากการวิเคราะห์นโยบายดังกล่าวแล้ว สกศ.มองว่ากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ควรมุ่งไปที่เทรนด์การสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน เพราะเรามีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ซึ่งมีกว่า 800 สาขาอาชีพ โดยเราจะนำสาขาอาชีพเหล่านี้มาให้โรงเรียนเลือกช็อปปิ้งและบรรจุอยู่ในกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ เพื่อให้มีการพัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ และจะมีการรับรองอาชีพให้ด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นี้อาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน เพราะต้องการให้เด็กได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง.

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่