สพฐ. แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
สพฐ. แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ. แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ. แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
สพฐ. แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 2

สพฐ. มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจัดการแข่งขัน งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จึงมอบหมายสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 1, น่าน เขต 1 และ สตูล ซึ่งได้มีการวางแผน การดําเนินงานไว้แล้วเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้

โดยให้เจ้าภาพแต่ละภูมิภาคจัดทําคําสั่ง แต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการตัดสินโดยผู้มีอํานาจในแต่ละภูมิภาคลงนาม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช หมายเลขโทรศัพท์ 090-326-3696 เป็นผู้ประสานงาน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70

  • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  น่าน เขต 1 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 66
  • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ร้อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 29-31 ม.ค. 66
  • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 วันที่ 25-27 ม.ค. 66
  • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคใต้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สตูล วันที่ 18-20 ม.ค.66

เกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สพฐ. Facebook : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและรับชมการสัมมนากฎหมายทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “แนวโน้มระบบโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่” ด้วยรูปแบบออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. จัดโดย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม
บทความถัดไปเผยแพร่ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ปี2565 ไฟล์เวิร์ด *.doc โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยครูอาทิตย์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนเพียงหลวง 16
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่