หน้าแรก ข่าวการศึกษา ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

722
0
ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง
ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง
ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.ศธ.) เสนอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้ ‘ระนอง’ เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (นายสมภพ อุณหชาติ) เป็นประธานการประชุม เพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการภายใต้กลไกดังกล่าว โดยดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงแรมเดอะกาลล่า อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ สป.ศธ.ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

  1. กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการให้สอดคล้องและบรรลุุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
  2. กำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เกิดการบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
  4. ขับเคลื่อนกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ

โดยในระยะต่อไป สป.ศธ.จะดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขยายผลไปยังจังหวัดอื่นในกำกับการดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 18 ภาคให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : เว็บไซต์ ศธ360องศา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู ปี 2564 หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท ส่งผลงานภายใน 22 ธันวาคม 2563
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! รวมตัวอย่างนวัตกรรม สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่